ΑΒ Βασιλόπουλος

 

ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Payroll Manager & Υπεύθυνη προγράμματος Wellbeing)

Στην ΑΒ, η καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων μας, είναι προτεραιότητα. Με τη βοήθεια της Ανοιχτής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της HR Psychology-Today, δίνουμε την δυνατότητα στα ΑΒητικά μέλη και τις οικογένειές τους να εκφράσουν ανώνυμα, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή Οι ειδικοί συνεργάτες της Γραμμής, τους παρέχουν την αναγκαία καθοδήγηση, υποστήριξη και βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων τους και αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης στο χειρισμό των δυσκολιών. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, οι άνθρωποι καταφέρνουν να γίνουν περισσότερο ανθεκτικοί και αποτελεσματικοί.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Κοινωνική Υπηρεσία - Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων)

Στην καθημερινότητα των σχέσεων μας, σε προσωπικό-οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, καλούμαστε να διαχειριστούμε μικρές ή μεγάλες δυσκολίες, που επηρεάζουν αντίστοιχα τις δράσεις μας, την διάθεση και τον δυναμισμό μας και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε υποστήριξη, ώστε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, εφ όσον αυτό που χαρακτηρίζει την επίδραση κάθε γεγονότος στην ζωή μας είναι ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε.

Λαμβάνοντας, επομένως, την κατάλληλη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα αποτελεσματικότερα για την ζωή μας συνολικά και για την εργασία μας αποδοτικότερα, βρίσκοντας τις απαραίτητες ισορροπίες, που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα.

Αυτή την υποστήριξη πιστεύοντας ότι αξίζει να παρέχουμε στους ανθρώπους μας, συνεργαστήκαμε με την Hr. Psychology-Today για την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης εργαζομένων ΑΒ, βρίσκοντας στις υπηρεσίες των ειδικών της τις απαντήσεις σε ανησυχίες, δυσκολίες και άγχη, που καταφέραμε με την συμβουλευτική τους κατεύθυνση να διαχειριστούμε καλύτερα, βελτιώνοντας τις σχέσεις μας και αντλώντας ικανοποίηση από την συμπαράσταση που λάβαμε και από το αποτέλεσμα της στην ποιότητα της ζωής μας.