Loading color scheme

testimage

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Για κάθε εργαζόμενο είναι σημαντική η προαγωγή της Ψυχικής του Υγείας και ευεξίας για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής του ζωής. Μέσω των Σεμιναρίων της η HrPsychology παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και εκπαίδευση των εργαζομένων τους.

Κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων για μια καθημερινότητα με περισσότερη χαρά και ευημερία
Στην ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της Προσαρμοστικότητας στις αλλαγές
Στη βελτίωση των Διαπροσωπικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας
Σε Τεχνικές και Στρατηγικές Διαχείρισης προβλημάτων

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Αποτελεσματική Ηγεσία

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στη διερεύνηση των τύπων ηγεσίας, της λειτουργίας των ομάδων και την ενδυνάμωση των στελεχών με δεξιότητες για επίτευξη των κοινών στόχων.

Αποτελεί μια σημαντική σε απόδοση επένδυση για τις επιχειρήσεις, μέσω μετασχηματισμού των συμμετεχόντων σε διορατικούς και αυθεντικούς διευθυντές, ικανούς να διαχειριστούν τις απαιτητικές προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και να παρακινήσουν τις ομάδες ώστε να αυξήσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα στον εργασιακό χώρο.

Διαχείριση Θυμού και Συγκρούσεων

Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις εμφανίζονται πολύ συχνά στο χώρο εργασίας και ιδιαίτερα σήμερα, όπου η παρατεταμένη ύφεση, η συρρίκνωση των οργανισμών, οι αυξημένες αρμοδιότητες και οι πιεστικές προθεσμίες δημιουργούν υψηλό στρες και θυμό στα άτομα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων μέσω της σωστής διαχείρισης του θυμού.

Work life Balance – Εξισορρόπηση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες σήμερα αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η σύνθεση των πολλαπλών ρόλων και βελτίωση των σχέσεων με το σύντροφο, την οικογένεια, τα παιδιά, τους φίλους και τους συναδέλφους.

Ανθεκτικότητα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει έγκυρη γνώση, αλλά και βιωματική άσκηση στην αναγνώριση, την ενίσχυση και τη διατήρηση των θετικών ψυχικών δυνάμεων, ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα σε κρίσιμους καιρούς.

Time Management (Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου)

Ο χρόνος είναι πολύτιμος! Το παρόν σεμινάριο έχει σκοπό να τονίσει την σημασία του χρόνου στην ζωή μας. Να βοηθήσει στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον εργασιακό μας χρόνο.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου, έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα, άνεση, ευελιξία και απελευθέρωση από το άγχος.

Ένα στρατηγικό σεμινάριο που θα βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο μέγιστο το χρόνο σας, λειτουργώντας κάθε μέρα με αυξημένη ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Ενεργοποίηση/Κινητοποίηση Εργασιακών Ομάδων

Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στα κίνητρα – απόδοση - ικανοποίηση από την εργασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την προσωπικότητα και τα κίνητρα των ατόμων, καθώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός εργασιακού χώρου.

Σκοπός είναι να προσδιορίσουμε πως υποκινείται κάποιος και κατόπιν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να θέλει αυτό το άτομο να δραστηριοποιηθεί, να ενδυναμώσει τη συμμετοχικότητά του στην ομάδα και να πετύχει στόχους, ατομικούς και ομαδικούς.

Publish modules to the "offcanvs" position.