Η φιλοσοφία μαςΗ HR.PSYCHOLOGY-TODAY είναι η πρώτη εταιρία προγραμμάτων υποστήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που ανέδειξε την αλληλένδετη σχέση Διατροφής και Ψυχικής Υγείας, παρέχοντας προγράμματα συνδυαστικής παρέμβασης και ολιστικής φροντίδας για τους εργαζόμενους. Συνεχής επιδίωξη της HR.PSYCOLOGY-TODAY είναι η ενίσχυση της θετικότητας και της ευτυχίας των εργαζομένων, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή.