ΟΜΙΛΙΕΣ

Image
Image

Ομιλίες

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την παρακίνηση των εργαζομένων για θέματα αναφορικά με την ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία, η HR. PSYCHOLOGY - TODAY, διοργανώνει ομιλίες που λαμβάνουν χώρα στην έδρα της εταιρείας σας.
Οι ομιλίες στοχεύουν στην ενημέρωση των εργαζομένων σε όποιο θέμα άπτεται στο κομμάτι της ψυχικής ή και σωματικής υγείας, όπως αυτό έχει προηγουμένως συμφωνηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία σας. Προαιρετικά, οι ομιλίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εταιρικών εκδηλώσεων (π.χ. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας κ.α.)
Σε κάθε ομιλία, φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες που προωθούν την αφύπνιση και εκπαίδευση των εργαζομένων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό πλαίσιο.

Αποδοχή cookies

Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση σας.
Επιπρόσθετα λειτουργεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων GDPR. Δείτε περισσότερα πατώντας το κουμπί παρακάτω.